Username Password | Lost password
April 18 2015 14:11:54
ตราสัญลักษณ์
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ลงนามถวายพระพร
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
· DATA center
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
ประชาสัมพันธ์เรื่องด่วน
[ ตามที่ศูนย์เครือข่ายได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเงินและบัญชีศูนย์ละ 3 คนนั้น และ สพป.นม.2 ได้กำหนดจัดอบรมวันที่ 28-30 เม.ย.58 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ04063/ว.1324 ลว. 31 มี.ค.58 แจ้งศูนย์ใดที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อให้เร่งจัดส่งโดยด่วน ] / [ แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลที่ http://202.29.172.140/obecdata/ โดยใช้รหัสโรงเรียน SMIS 8 หลักเพื่อเข้าสู่ระบบการกรอกข้อมูล (ค้นหารหัสโรงเรียนได้ที่นี่) ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ <ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการแล้วได้ที่นี่>]
Welcomeเว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Web Browsers Mozilla Firefox / Google Chrome และ Screen resolution 1366 x 768

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ค่านิยม12ประการ
ป.ป.ช.
นับถอยหลังสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 31 ธันวาคม 2558
นับถอยหลัง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข่าวกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 2 บนเว็บข่าวภาคอีสาน สพฐ.
หนังสือราชการ E-Office
ปฏิทินกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต ๒

code ปฏิทินกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต ๒
สถานะการยืนยันข้อมูล DMC 57 - 3 ของโรงเรียน
แผน

ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูล DMC 57 - 3 ของโรงเรียน

ลงทะเบียนเพื่อรับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
นิเทศรอบ 1 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/va6ZQP
รอบ 2 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/ZXbi1c
รอบ 3 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/dH5nEL
รอบ 4 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/DH8K2R
รอบ 5 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/Vg9vvX
รอบ 6 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/y8161i
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม
บุคคล

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ตรวจสอบ

ตามที่ศูนย์เครือข่ายได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเงินและบัญชีศูนย์ละ 3 คนนั้น และ สพป.นม.2 ได้กำหนดจัดอบรมวันที่ 28-30 เม.ย.58 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ04063/ว.1324 ลว. 31 มี.ค.58 แจ้งศูนย์ใดที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อให้เร่งจัดส่งโดยด่วน

แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน)
สินทรัพย์

แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน)

แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2
สินทรัพย์

ดาวน์โหลด แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2

ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา
สินทรัพย์

ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา

คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา
สินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานการจัดซือจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา

เฉลยข้อสอบ LAS
นิเทศเฉลยข้อสอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2557
ให้ดูเฉลยข้อสอบ LAS ได้ที่ ระบบ e-office สพป.นครราชสีมา เขต 2
ตัวอย่างการคิดคะแนนสอบ Las
นิเทศ

ตัวอย่างการคิดคะแนนสอบ Las


แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข้อมูลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
· ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
· ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
· ประกาศโรงเรียนบ้านพระนารายณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
· ประกาศโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
· ประชาสัมพันธ์ข่าว/กิจกรรมของโรงเรียน
ประวัติและผลงาน รมว.ศธ และ รมช.ศธ
facebook korat2
หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวครูบ้านนอก

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์
Latest Downloads
    Submitted Version Hits Author
เปรียบเทียบผลสอบ O - NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับระดับสพฐ. ระดับประเทศ และป เปรียบเทียบผลสอบ O - NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับระดับสพฐ. ระดับประเทศ และป 09.04.15 344 SuperAdmin
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 02.04.15 838 Jatuporn
แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน) แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน) 26.03.15 214 Jatuporn
แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2 แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2 25.03.15 464 financial
ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา 17.03.15 85 Jatuporn
คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา คู่มือ การปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีตกลงราคา 12.03.15 286 Jatuporn
ตัวอย่างการคิดคะแนนสอบ Las ตัวอย่างการคิดคะแนนสอบ Las 09.03.15 1034 Jatuporn
คู่มือการรับนักเรียน2558 คู่มือการรับนักเรียน2558 05.03.15 162 warayu
แบบประเมินหลักสูตรฯ51สพฐ แบบประเมินหลักสูตรฯ51สพฐ 02.03.15 388 Jatuporn
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาต ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาต 01.03.15 10227 person
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔ / ปี ๒๕๕๕ / ปี ๒๕๕๖ /
ปี ๒๕๕๗
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- นำเสนอคณะติดตามฯ
- แนะนำสพป.2558
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน
- ทรูปลูกปัญญา
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


963,156 unique visits