Username Password | Lost password
May 24 2015 19:57:30
ตราสัญลักษณ์
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ลงนามถวายพระพร
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· แผนที่ (PDF)
· จองห้องประชุมออนไลน์
· ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้
· ทะเบียนการอบรม
· OBEC e-Office
· DATA center
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
----------
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·เสมาอุปถัมภ์
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
·บ้านหนองบอน
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
ประชาสัมพันธ์เรื่องด่วน
[ แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน พฤษภาคม 58 จากเดิม วันที่ 22 พ.ค. 58 เลื่อนเป็นวันที่ "29 พ.ค. 58" เวลา สถานที่คงเดิม ] / [ เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.2 ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2015 "รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก" ] / [ เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.2 เข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 "รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก" .. "สมัครด้วยตนเองได้ที่นี่" ] / [ แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตรวจสอบสภาพการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และเข้าไปดำเนินการกรอกข้อมูลที่ http://202.29.172.140/obecdata/ โดยใช้รหัสโรงเรียน SMIS 8 หลักเพื่อเข้าสู่ระบบการกรอกข้อมูล (ค้นหารหัสโรงเรียนได้ที่นี่) ขอให้โรงเรียนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ <ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ดำเนินการแล้วได้ที่นี่>]
Welcomeเว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบน Web Browsers Mozilla Firefox / Google Chrome และ Screen resolution 1366 x 768

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

มิติใหม่การศึกษาเดินหน้าประเทศไทย

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ค่านิยม12ประการ
ป.ป.ช.
นับถอยหลังสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 31 ธันวาคม 2558
นับถอยหลัง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข่าวกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต 2 บนเว็บข่าวภาคอีสาน สพฐ.
หนังสือราชการ E-Office
ปฏิทินกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต ๒

code ปฏิทินกิจกรรม สพป.นครราชสีมา เขต ๒
สถานะการยืนยันข้อมูล DMC 57 - 3 ของโรงเรียน
แผน

ตรวจสอบสถานะการยืนยันข้อมูล DMC 57 - 3 ของโรงเรียน

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคล

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. และ ผอ สถานศึกษา สพป.นครราชสีมาเขต 2

ที่ราชพัสดุ
สินทรัพย์

ที่ราชพัสดุ

ไฟล์แบบทดสอบภาษา อังกฤษ ประกอบการประชุม วันที่ 15 พ.ค. 58
ศูนย์ ITEC

ไฟล์แบบทดสอบภาษา อังกฤษ ประกอบการประชุม วันที่ 15 พ.ค. 58 ณ โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี "คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์"

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์
แผน

ดาวน์โหลด แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์

สมาคม ฌ.ศ.ร. ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
อื่น ๆ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากรทางการศึกษานครราชสีมา (ฌ.ศ.ร.) ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องราชพกษ์) สพป.นครราชสีมา เขต 1

ลงทะเบียนเพื่อรับการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
นิเทศรอบ 1 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/va6ZQP
รอบ 2 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/ZXbi1c
รอบ 3 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/dH5nEL
รอบ 4 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/DH8K2R
รอบ 5 ภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/Vg9vvX
รอบ 6 ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 15.00 น. วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ http://goo.g1/y8161i
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม
บุคคล

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ตรวจสอบ

ตามที่ศูนย์เครือข่ายได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการเงินและบัญชีศูนย์ละ 3 คนนั้น และ สพป.นม.2 ได้กำหนดจัดอบรมวันที่ 28-30 เม.ย.58 รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ04063/ว.1324 ลว. 31 มี.ค.58 แจ้งศูนย์ใดที่ยังไม่จัดส่งรายชื่อให้เร่งจัดส่งโดยด่วน

แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน)
สินทรัพย์

แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน)


แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข้อมูลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
· ประกาศโรงเรียนบ้านพระนารายณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
· ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านพระพุทธ
· ประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหัวทำนบ
· ประกาศโรงเรียนบ้านพระนารายณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
· ประกาศโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลฯเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
· ประกาศโรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
· ประชาสัมพันธ์ข่าว/กิจกรรมของโรงเรียน
ประวัติและผลงาน รมว.ศธ และ รมช.ศธ
facebook korat2
หนังสือราชการ สพฐ.
ข่าวครูบ้านนอก

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์
Latest Downloads
    Submitted Version Hits Author
แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 20.05.15 1073 Jatuporn
ดาวน์โหลด ไฟล์แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด ไฟล์แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ 14.05.15 191 Jatuporn
โครงการทรูปลูกปัญญา 2558 โครงการทรูปลูกปัญญา 2558 30.04.15 97 Jatuporn
เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.2 ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๕ เชิญชวนโรงเรียนในสังกัด สพป.นม.2 ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge ๒๐๑๕ 30.04.15 34 Jatuporn
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2 ฉบับสมบูรณ์ 24.04.15 386 plan
เปรียบเทียบผลสอบ O - NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับระดับสพฐ. ระดับประเทศ และป เปรียบเทียบผลสอบ O - NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 กับระดับสพฐ. ระดับประเทศ และป 09.04.15 538 SuperAdmin
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 02.04.15 2133 Jatuporn
แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน) แบบฟอร์มวิธีพิเศษ(แบบเรียน) 26.03.15 334 Jatuporn
แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2 แบบการจ้างสอบราคางบกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1 และ 2 25.03.15 896 financial
ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา ตัวอย่าง การรายงาน สตง. กรณีงบ 1 ล้านขึ้นไป สอบราคา/ประกวดราคา 17.03.15 100 Jatuporn
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประวัติ
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔ / ปี ๒๕๕๕ / ปี ๒๕๕๖ /
ปี ๒๕๕๗
OBEC e-Office
Meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- นำเสนอคณะติดตามฯ
- แนะนำสพป.2558
- แนะนำสพป.2557
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน
- ทรูปลูกปัญญา
- ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ57
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ


1,000,923 unique visits