Username Password | Lost password
April 25 2014 10:59:10
สพป.นครราชสีมา เขต ๒
· ประวัติสำนักงาน
· ผอ.สพป.และรองฯ
· บุคลากร
· องค์คณะบุคคล
· วิสัยทัศน์
· พันธกิจ
· เป้าประสงค์
· กลยุทธ์
· ตัวชี้วัดความสำเร็จ
· จุดเน้น
· ภารกิจ
· โครงสร้างการบริหาร
· ค่านิยม
· แผนที่ (Google Map)
· จองห้องประชุมออนไลน์
คู่มือการใช้เว็บไซต์
· ส่งไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
· โรงเรียนส่งข่าว
· กลุ่ม สพป.ส่งข่าว
· การสร้างลิงค์เชื่อมต่อและลิงค์ดาวน์โหลด
เว็บไซต์กลุ่ม
· อำนวยการ
· บริหารงานบุคคล
· นโยบายและแผน
· นิเทศ ติดตามและประเมินผล
· ส่งเสริมการจัดการศึกษา
· ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
· ตรวจสอบภายใน
· บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
----------
· ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
· คุรุสภาเขตพื้นที่ฯ
· สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่ฯ
เว็บไซต์โรงเรียน
อำเภอจักราช
·บ้านช่องโค
·บ้านละกอ
·หนองพลวงพิทยา
·บ้านหนองขาม
·ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
·บ้านหนองนกกวัก
·จักราชราษฎร์สามัคคี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
·อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ
·เพชรมาตุคลา
·โคกวังวนวิทยา
·บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์)
อำเภอโชคชัย
·บ้านละลม
·ชลประทานบ้านกอโจด
·บ้านปอพราน
·โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
อำเภอหนองบุญมาก
·บ้านใหม่ไทยเจริญ
·เทียมนครวิทยา
·บ้านหนองหัวแรด
·บ้านหนองบุนนาก
·บ้านหนองสะแก
อำเภอห้วยแถลง
·บ้านสวนหอม
·บ้านหนองม่วงใหญ่
·อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย
·บ้านหนองไผ่
·ชุมชนบ้านทับสวาย
·บ้านโนนทอง
·บ้านตะโก
obecmail.obec.go.th
·Check Mail
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน OBECMail
·ส่งคำร้องขอ Mail Box
·ดาวโหลดคู่มือการใช้งานระบบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 " งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ "
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 " งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ "

ดาวน์โหลด!!  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
" งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ " คลิกที่นี่

ภาพรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร 25 เม.ย.57
อำนวยการ
  1. ขอเชิญดาวน์โหลดภาพการรับโล่รางวัลและเกียรติบัตรของสถานศึกษาที่ได้คะแนน o-net สูงกว่าค่าเฉลี่ย และสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ได้ที่ลิงค์--> http://service.korat2.go.th/file/250457.zip (ไฟล์ .zip ขนาด 226 MB)
ครูวิทย์-คณิตย์ ครูขั้นวิกฤติ
สินทรัพย์

โปรดทราบ ครูวิทย-คณิตย์ และครูขั้นวิกฤติ
เดือนเมษายน 2557 ไม่ได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากเงินยังไม่โอนมาจาก สพฐ. รอก่อนสักระยะ

แจ้งให้ดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556
แผน

แจ้งโรงเรียนในสังกัด ขอให้โรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบสิ้นปีการศึกษา 2556 ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557 ได้ที่ URL http://portal.bopp-obec.info/obec56
โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ทำการย้ายเข้า ย้ายออก จำหน่าย/ออกกลางคัน นักเรียนให้ตรงตามจำนวนที่ถูกต้องในปีการศึกษา 2556
2. สำหรับเด็กนักเรียนที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน (เด็ก G) ทางเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าในระบบ DMC อยู่ ให้ดำเนินการกรอกเกรดส่วนที่มีไปก่อน
3. ทำการกรอกเกรดนักเรียน “รายคน” โดยเข้าที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล GPA, O-NET, NT, แผนการรับนักเรียน แล้วทำตามวิธีในแต่ละหน้า
4. ปุ่มยืนยันข้อมูลยังจะไม่เปิดให้กดในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งประกาศวันล่วงหน้าอีกครั้ง
5. หลังจากกรอกเกรดและจัดการนักเรียนให้ถูกต้องแล้ว จะมีการออกรายงานทั่วประเทศในรอบสิ้นปี
6. เริ่มทำการเลื่อนชั้น,ซ้ำชั้น, จบการศึกษาต่อไป (ยังไม่เปิดเมนูให้ทำในขณะนี้)

สามารถเข้าดูวิดิโอสอนการใช้งาน DMC ได้ ที่ http://www.youtube.com/user/boppdmc
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบได้ทางอีเมล์ bopp.dmc@gmail.com และกรุณาแจ้งเบอร์ติดต่อไว้ในอีเมล์

ทะเบียนคุมการอบรม
บุคคล

ดาวน์โหลดทะเบียนคุมการอบรม

<<< ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่ >>>

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
บุคคล

 ประกาศ!! ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

<<< คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>>

การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี2556
นิเทศ

แจ้งให้โรงเรียนที่ผ่านเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่มีความประสงค์จะรับเกียรติบัตรกับท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ให้นำเกียรติบัตรมาให้ที่ กลุ่มนิเทศ ฯ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมรับ -มอบ ในวันประชุมประจำเดือน โดยให้นำมาให้ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2557 นอกนั้นถือว่าไม่ประสงค์ร่วมรับมอบเกียรติบัตร หรือโทรประสาน 0892809891 ศน.จิฎาภา

การอบรมการปฏิรุปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาการเรียนการสอน
นิเทศ

 จากที่แจ้งในวาระการประชุมประจำเดือนของผุ้บริหาร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งให้ผุ้บริหาร ครูวิชาการ ครูผู้สอนชั้น ป.6 , ม.3 ไปอบรมในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ นั้น ขอเปลี่ยนวันอบรม เป็นวันที่ 1 เมษายน 2557 ณ ที่อบรมเดิม ตามหนังสื่อที่แจ้ง ที่ ศธ 04063/667 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
บุคคล

 ประกาศ !!รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

<<< คลิกดาวน์โหลดเอกสารและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ >>>

ให้ทุกโรงเรียน ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตามรายการ ในแบบสำรวจ
ศูนย์ ITEC

 ด่วน !!! แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรอกข้อมูลออนไลน์
เนื่องจาก สำนักศึกษาธิการภาค 8 ติดตาม ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ด้าน การเร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิรุปการเรียนรู้
ให้ทุกโรงเรียน ตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตามรายการ ในแบบสำรวจ ที่ Link นี้ 
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
บุคคล

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา

<<< คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ >>>

<<< แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว คลิกอ่านที่นี่ !! >>>

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2

นายวิชา มานะดี
ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2
Facebook
บัญญัติ ๑๐ ประการสู่คุณภาพการศึกษา
คู่มือบัญญัติ ๑๐ ประการ
e-office
Username

Password


eoffice.korat2.go.th
ค้นหนังสือราชการ
ปี ๒๕๕๔
ปี ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๖
e-filing
รหัสผู้ใช้

รหัสผ่าน


http://e-filing.bopp.go.th/edc/login.jsp
meeting
หน่วยงานการศึกษา
· กระทรวงศึกษาธิการ
· สำนักงานรัฐมนตรี
· สำนักงานปลัดกระทรวง
· สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
· สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
· สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
· สำนักนโยบายและแผนฯ สพฐ.
· สำนักงาน ก.ค.ศ.
· ศูนย์ปฏิบัติการ MOC
เพื่อนบ้าน
·สพป.นครราชสีมา เขต ๑
·สพป.นครราชสีมา เขต ๓
·สพป.นครราชสีมา เขต ๔
·สพป.นครราชสีมา เขต ๕
·สพป.นครราชสีมา เขต ๖
·สพป.นครราชสีมา เขต ๗
·สพม.๓๑
·ส่วนราชการในจังหวัด
สพป.นม.๒ บน Youtube
- เพลงบัญญัติ10ประการ
- สถานีประชาชน ๑
- สถานีประชาชน ๒
- การน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน
- กายกรรมอันฉิ้ง
เว็บไซต์อื่น ๆ
534,586 unique visits