15 พ.ค. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 25 […]

15 พ.ค. 66 การนำเสนองาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ 15 พฤษภาคม 25 […]

11 พ.ค. 66 กิจกรรมให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมลูกเสืออาสา กกต. เพื่อประชาธิปไตย รณรงค์และช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ให้ออกไปใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้ง ณ โรงเรียนบ้านละกอ

วันที่ 11 พฤษภาคม 25 […]

10 พ.ค. 66 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา และพบปะพูดคุยกับคณะนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

วันที่ 10 พฤษภาคม 25 […]

8 พ.ค. 66 ร่วมแสดงความยินดี กับ นายธิติวุฒ นาคุณทรง อดีต รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เนื่องในโอกาส ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1

วันที่ 8 พฤษภาคม 256 […]