วันอังคาร, พฤศจิกายน 24โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนฯ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือน และรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครคัดเลือกให้ยื่นแบบคำขอ พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 21 - 29 กันยายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) Download [2.17 MB]แบบคำขอย้าย โอน และแบบทำผลงานส่งดาวน์โหลด องค์ประกอบการย้าย-โอน-เปลี่ยนตำแหน่ง023ดาวน์โหลด
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้สถานศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ส่งมาพร้อมนี้ และให้นำส่งผลการเลื่อนเงินเดือน ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 63)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค. 63)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 ผ่านระบบสารสนเทศงานบุคคล ภายในันที่ 3 กันยายน 2563
WordPress Lightbox