วันอังคาร, มกราคม 21โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2)

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยสามารถยื่นแบบคำขอโอนด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในระหว่างวันที่ 3 - 10 มกราคม 2563 แบบคำขอโอนฯดาวน์โหลด
ประกาศ.. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 2

ประกาศ.. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ สังกัดสพป.นครราชสีมา เขต 2

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศ.. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ สพป.นม.2

ประกาศ.. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ สพป.นม.2

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox