วันจันทร์, เมษายน 19โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประกาศ-นโยบาย

นโยบายการบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ประกาศ-นโยบาย
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox