24 ต.ค. 66 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน และการปฐมนิเทศองค์ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้บริหาร และภาวะผู้นำ ในตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 24 ตุลาคม 256 […]

23 ต.ค. 66 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและถวายความเคารพ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 256 […]

18 ต.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อหารือและติดตามงานด้านต่างๆ ข้อราชการที่เร่งด่วน

วันที่ 18 ตุลาคม 256 […]

16 ต.ค. 66 การประชุม ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 16 ตุลาคม 256 […]

16 ต.ค. 66 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ ลานหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วันที่ 16 ตุลาคม 256 […]

13 ต.ค. 66 พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีวางพาวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 13 ตุลาคม 256 […]

12 ต.ค. 66 การประชุมพิจารณากลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 รอบที่ 2 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 256 […]