วันพุธ, พฤศจิกายน 13โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูแลบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา แจ้งปิดทำการ ในระหว่างวันที่  20 – 24  กันยายน  2562

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูแลบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา แจ้งปิดทำการ ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2562

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ข่าวฝากประชาสัมพันธ์
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.62)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ขอให้ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนดำเนินการ และจัดส่งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ด้วยตนเอง ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ดาวน์โหลดในระบบ AMSS
WordPress Lightbox