วันพฤหัส, สิงหาคม 5โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอเรียนเชิญตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอเรียนเชิญ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4. คณะกรรมการติดตาม ตรวจตอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านบน หรือ       ทางเว็บไซต์ https://www.obec.go.th/
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2564

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2564

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2564 องค์กรประกอบการย้ายดาวน์โหลด หลักเกณฑ์การย้ายฯดาวน์โหลด
WordPress Lightbox