วันพุธ, มกราคม 22โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคักเลือกบุคคล และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคักเลือกบุคคล และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคักเลือกบุคคล และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ขอแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ขอแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอแจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ 1.โรงเรียนบ้านบึงไทย 2.โรงเรียนบ้านด่านพัฒนา 3.โรงเรียนโคกวังวนวิทยา 4.โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่ 5.โรงเรียนบ้านสวนหอม 6.โรงเรียนบ้านหนองไม้ไผ่(หนองบุญมาก) เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา แจ้ง รร สวดมนต์ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2)

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38ค.(2) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2
ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการอาคารสถานที่ของสถานศึกษาฯ หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการอาคารสถานที่ของสถานศึกษาฯ หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา

กลุ่มอำนวยการ, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล, ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2
ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox