วันเสาร์, มีนาคม 28โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2

แจ้งเรื่อง การรายงานการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

แจ้งเรื่อง การรายงานการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภค

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, หน่วยตรวจสอบภายใน
ขอให้โรงเรียนในสังกัดเร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายและหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนทุกเดือนให้ครบถ้วนโดยด่วน ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563) ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านเว็บไซต์ http://e-bugget.jobobec.in.th/ ตามหนังสือสือที่แนบมาพร้อมนี้
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2563)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ( เมษายน 2563)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถานะการรายงานข้อมูลและรับ-ส่งเอกสาร การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เม.ย.63)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
WordPress Lightbox