วันพุธ, พฤศจิกายน 13โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

62-11-13 การแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ สพป.นม.2&BCL รร.บ้านโนนทอง อ.ห้วยแถลง

62-11-13 การแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ สพป.นม.2&BCL รร.บ้านโนนทอง อ.ห้วยแถลง

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนายอาริยะ วาทไธสง ผอ.รร.บ้านโนนทอง กรรมการสถานศึกษา รร.บ้านโนนทอง คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอำเภอห้วยแถลง เข้าร่วมต้อนรับ นายถนอมศักดิ์ นะโรภาส รอง ผอ.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง นายเชิดชัย เอี่ยมเผ่าจีน ผู้จัดการฝ่ายผลิตบิวตี้เจมส์แฟคตอรี่ ดร.สำราญ หงษ์กลาง อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา/ที่ปรึกษามูลนิธิ และนายชัยโรจน์ เตชะเกสรี ผู้จัดการเทพนครกรุ๊ป/กรรมการมูลนิธิ BCL ในการแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน(BCL)อำเภอห้วยแถลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ แบบทวิภาคี จากมูลนิธิ BCL และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่
62-11-12 ประชุมสรุปรายงานการควบคุมภายใน และบอร์ดบริหาร สพป.นม.2

62-11-12 ประชุมสรุปรายงานการควบคุมภายใน และบอร์ดบริหาร สพป.นม.2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำรายงานการควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อสรุปรายงานและนำเสนอ สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-11-06 พิธีทอดกฐินสามัคคี สพป.นม.2 ณ วัดด่านกะตา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

62-11-06 พิธีทอดกฐินสามัคคี สพป.นม.2 ณ วัดด่านกะตา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 อำเภอ ชุมชนบ้านด่านกะตา และได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ แสนมี นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, นางจุรีพร เศวตอมรกุล (นายกอ้อย) นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง และ พ.ต.ท.จิตตกรณ์ ผดุงฤกษ์ รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดด่านกะตา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-11-05 พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี สพป.นม.2 วัดด่านกะตา

62-11-05 พิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี สพป.นม.2 วัดด่านกะตา

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนบ้านด่านกะตา และได้รับเกียรติจาก นางจุรีพร เศวตอมรกุล (นายกอ้อย) นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ร่วมพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคี สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกำหนดทอดถวายในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดด่านกะตา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนคราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-11-05 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นม. 2 9/2562

62-11-05 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นม. 2 9/2562

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 9/2562 พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดาวน์โหลดภาพได้ที่ Google Drive ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox