วันพุธ, ธันวาคม 8โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

64-09-15 ประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมยกระดับ ITA (รร.สุจริต)

64-09-15 ประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมยกระดับ ITA (รร.สุจริต)

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กันยายน 2564 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมการประชุมทางไกล เตรียมความพร้อมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-09-14 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ สพป.นม.2

64-09-14 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนฯ สพป.นม.2

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2564 : 0179 (งานที่ 2) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-09-14 ประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาฯการอ่านขั้นสูง/PISA สพป.นม.2

64-09-14 ประชุมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาฯการอ่านขั้นสูง/PISA สพป.นม.2

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 14 กันยายน 2564 : 0178 (งานที่ 1) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกล "การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (Programme for International Student Assessment : PISA) สพป.นครราชสีมา เขต 2 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-09-13 ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ/ลงพื้นที่

64-09-13 ต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รมช.กระทรวงศึกษาธิการ/ลงพื้นที่

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 13 กันยายน 2564 : 0177 (งานที่ 1) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อำเภอห้วยแถลง รับฟังรายงานสถานการณ์ การบริหารจัดการ การเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถานศึกษาที่ถูกใช้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวหรือสถานที่พักคอย ณ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ตำบลห้วยแถลง และโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สพป.นครราชสีมา เขต 2 ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่ Google Drive คลิกที่ลิ้ง
64-09-09 ประชุมกำกับติดตามการรายงานตัวชี้วัด KRS/PMQA 4.0

64-09-09 ประชุมกำกับติดตามการรายงานตัวชี้วัด KRS/PMQA 4.0

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 9 กันยายน 2564 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นประธานการประชุมกำกับติดตามระบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ KPI Report System (KRS), PMQA 4.0 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook : สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox