วันจันทร์, มกราคม 18โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

64-01-17 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

64-01-17 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 17 มกราคม 2564 : 00057 (งานที่ 1) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ผ่านระบบประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE พร้อมกัน 19 จุด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19)จังหวัดนครราชสีมา อนุญาต ในฐานะประธานสถานที่การประชุมจุดที่ 5 สพป.นครราชสีมา เขต 2 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีผ้าป่าสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-01-15 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณี KHORAT GEOPARK

64-01-15 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณี KHORAT GEOPARK

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 15 มกราคม 2564 : 00056 (งานที่ 1) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช และผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมรับการประเมินเป็น จีโอพาร์คโลกโดยยูเนสโก ครั้งที่ 1/2564 จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร สถาบันไม้กลายเป็นหินฯ จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-01-14 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ.2564

64-01-14 ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ.2564

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มกราคม 2564 : 0055 (งานที่ 1) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดลำดับความสำคัญของข้อเสนอโครงการ เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป. นครราชสีมา เขต 2
64-01-13 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่/ก.ค.ศ.16

64-01-13 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่/ก.ค.ศ.16

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 13 มกราคม 2564 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ร่วมประชุมการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการครู ก.ค.ศ.16 และรับฟังการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 2564 จาก ดร.ไพฑูรย์ การเพียร รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-01-12 ประชุมรับการติดตามฯ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ศธภ.13

64-01-12 ประชุมรับการติดตามฯ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน/ศธภ.13

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 12 มกราคม 2564 : 0054 (งานที่ 2) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ร่วมประชุมรับการติดตามการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน” จากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมี นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox