วันจันทร์, กรกฎาคม 22โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

62-07-22 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-07-22 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 และรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-19 พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสมาน ตัณฑุลกนกรัชต์

62-07-19 พิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสมาน ตัณฑุลกนกรัชต์

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (ประธานในพิธี) พร้อมด้วย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายสมาน ตัณฑุลกนกรัชต์ บิดาของนางปราณี วิเศษกลิ่น(สกุลเดิม ตัณฑุลกนกรัชต์) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ วัดโคกพรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (ขอบคุณภาพจาก นายธนกร ทองสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ ICT) ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-19 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ รุ่น 3

62-07-19 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ รุ่น 3

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยคณะวิทยากร นายสรายุทธ กล้าไพรี รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.นม.2 และคณะวิทยากร บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการประเมินและป้องกันปราบปรามทุจริต (ITA : Integrity and Tranperency Assessment) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 3 อำเภอหนองบุญมาก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-18 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ รุ่น 2

62-07-18 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ รุ่น 2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยคณะวิทยากร นายสรายุทธ กล้าไพรี รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.นม.2 และนายสุขสมชัย โสมาบุตร ครู ร.ร.บ้านนาตลิ่งชัน (วิทยากร) บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการประเมินและป้องกันปราบปรามทุจริต (ITA : Integrity and Tranperency Assessment) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 อำเภอจักราช และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-15 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม พิธีถวายเทียนพรรษา สพป.นม 2

62-07-15 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม พิธีถวายเทียนพรรษา สพป.นม 2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน จตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพล พร้อมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านตะกรุดเครือปลอก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดตะกรุดเครือปลอก ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-15 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

62-07-15 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยคณะวิทยากร บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สนับสนุนการประเมินและป้องกันปราบปรามทุจริต (ITA : Integrity and Tranperency Assessment) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-15 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-07-15 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปฏิบัติราชการแทน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-10 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นม. 2 5/2562

62-07-10 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นม. 2 5/2562

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ครั้งที่ 5/2562 พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับโรงเรียน ครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดาวน์โหลดภาพได้ที่ https://drive.google.com ชมภาพทั้งได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-10 ประชุมทางไกล “พุธเช้า…ข่าว สพฐ”/ผู้บริหารสถานศึกษา

62-07-10 ประชุมทางไกล “พุธเช้า…ข่าว สพฐ”/ผู้บริหารสถานศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมทางไกล "พุธเช้า…ข่าว สพฐ" ชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่เป็นจุดเน้นของ สพฐ.ในประเด็น ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน, เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู, ข้อราชการและนโยบายเร่งด่วนจาก สพฐ. ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com ค้นหา obectv หรือ https://www.obectv.tv ชมภาพทั้งได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
62-07-08 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-07-08 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 และรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox