วันพฤหัส, สิงหาคม 5โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

64-02-22 ประชุมพิจารณาคัดเลือกให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน

64-02-22 ประชุมพิจารณาคัดเลือกให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 : 0106 (งานที่ 2) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน ขาดแคลน ของ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-02-22 สัมนาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูฯ

64-02-22 สัมนาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูฯ

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 : 0105 (งานที่ 1) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ร่วมสัมมนาและกล่าวต้อนรับ สส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ และ สส.ทัศนาพร เกษเมธีการุณ คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการวิสามัญ ในการสัมมนา เรื่อง "การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบกรณีครูสมัครเป็นสมาชิกกองทุนอิสระสวัสดิการสงเคราะห์สัจจะออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการสังคม" โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อการศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แลแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ณ โรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท โคราช อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-02-19 โครงการค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนฯ รร.วัดเหมสูง

64-02-19 โครงการค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนฯ รร.วัดเหมสูง

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 : 0104 (งานที่ 1) นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนวัดเหมสูง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
64-02-17&18 โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 โรงเรียน

64-02-17&18 โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ 4 โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด "โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน" อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนสมานมิตรวิทยา และโรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา. โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) โรงเรียนสมานมิตรวิทยา โรงเรียนอำนวยศิลป์สารกิจ
64-02-17&18 โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน อำเภอจักราช 8 โรงเรียน

64-02-17&18 โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน อำเภอจักราช 8 โรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 : นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตรวจราชการเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด "โครงการตามไปดูเพื่อนครูทำงาน" อำเภอจักราช จำนวน 8 โรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองแมว โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ โรงเรียนไทรทอง โรงเรียนรัฐการุณวิทยา โรงเรียนบ้านทองหลาง โรงเรียนบ้านโคกพระ โรงเรียนวัดหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา. โรงเรียนบ้านหนองแมว โรงเรียนวัดหนองนกคุ่ม โรงเรียนบ้านพระนารายณ์ โรงเรียนไทรทอง โรงเรียนรัฐการุณวิทยา โรงเรียนบ้านทองหลาง โรงเรียนบ้านโคกพระ โรงเรียนวัดหนองพลวง
WordPress Lightbox