วันเสาร์, มีนาคม 28โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

63-03-27 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา

63-03-27 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย นายนิติธร ทองภูบาล, นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง, นางนัยนา ตันเจริญ และ นายภิญโญ กันหา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา และสายบุคลากรทางการศึกษา 38ค(2) และร่วมแสดงสัญลักษณ์รวมพลังต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีม
63-03-25 สพป.นม.2 รวมพลังต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19

63-03-25 สพป.นม.2 รวมพลังต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 COVID-19

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รวมพลังผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม สพป.นม.2 รวมพลังต้านภัยไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)สพป.นครราชสีมา เขต 2 โดยได้ดำเนินการป้องกันผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ได้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ด้วยการส่งเสริมให้ผู้มารับบริการได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันฯ คือ สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือก่อนเข้ารับบริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสทั้งจากผู้ให้บริการและตัวผู้รับบริการเอง ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้มารับบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ทุกท่านทราบ ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-03-24 พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สพป.นม.2

63-03-24 พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สพป.นม.2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้าง ในสังกัด และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี และสดุดีวีรกรรมของวีรสตรีและวีรชนชาวโคราช และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัดร่วมถึงประชาชนในอำเภอจักราช ให้มีความสงบสุขปลอดภัยผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (ขอขอบคุณภาพจาก
63-03-24 ประชุมทางไกล”ผอ.สพท.ทั่วประเทศ/บอร์ดบริหาร

63-03-24 ประชุมทางไกล”ผอ.สพท.ทั่วประเทศ/บอร์ดบริหาร

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางไกล เรื่อง การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ จาก สพฐ. โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com ค้นหา obectv หรือ https://www.obectv.tv ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-03-23 สพป.นม.2 เตรียมความพร้อมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

63-03-23 สพป.นม.2 เตรียมความพร้อมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รวมพลังบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัด ร่วมกิจกรรม สพป.นม.2 รวมพลังเตรียมความพร้อมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี และสดุดีวีรกรรมของวีรสตรีและวีรชนชาวโคราช และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ในสังกัด และประชาชนในอำเภอจักราช ให้มีความสงบสุขผ่านพ้นวิกฤติการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีกำหนดพิธีในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox