วันเสาร์, พฤษภาคม 30โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

อำเภอจักราช

พระธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะ

พระธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะ

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด, อำเภอจักราช
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. มีพระธรรมทูตจำนวน 4 รูป ได้เดินทางมาเผยแผ่ธรรมะให้กับนักเรียน โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 พร้อมคณะครู เข้าร่วมฟังธรรมะกันอย่างพร้อมเพรียง ภาพกิจกรรมทั้งหมด
WordPress Lightbox