วันอาทิตย์, กันยายน 22โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

62-07-03 กีฬา”สี่เส้าเราเพื่อนกัน” ครั้งที่ 2 อ.หนองบุญมาก

นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาฯ และผู้่บริหารสถานศึกษา 9 อำเภอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา”สี่เส้าเราเพื่อนกัน” ครั้งที่ 2 ระหว่าง สพป.นครราชสีมา เขต 2 และสพป.นครราชสีมา เขต 3 อ.หนองบุญมาก อ.โชคชัย อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.ห้วยแถลง อ.จักราช อ.เสิงสาง อ.ครบุรี อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว รวม 9 อำเภอ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการแต่ละกลุ่มงาน

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox