วันศุกร์, สิงหาคม 23โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

62-08-06 การปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ป้องกันวาตภัย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นางสาววิภา นุชใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา พนักงานลูกจ้าง และขอขอบคุณรถกระเช้า คณะบุคลากรกองช่างเทศบาลตำบลจักราช และองค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ในการเข้าร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ป้องกันวาตภัย โดยการตัดต้นไม้สูงที่อาจจะหักโค่นเมื่อยามเกิดวาตภัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการแต่ละกลุ่มงาน

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox