วันจันทร์, กันยายน 16โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

62-08-30 ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยนางสุกัญญา รัตนาภรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวทองใบ แก้วมีศรี นักวิชาการเงินและบัญชี(วิทยากรด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ) บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) บรรจุใหม่ สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) บรรจุใหม่ 2562 และการจัดทำทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ) สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ปี 2562 จำนวน 22 คน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

ประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการแต่ละกลุ่มงาน

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการประเมิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศงานบุคคล

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox