วันจันทร์, มกราคม 18โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

E-COVID-19 Report สพป.นครราชสีมา เขต 2

สพฐ. ได้จัดทำแบบรายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมคำชี้แจงและปฏิทินการรายงาน ดังนี้

ระยะที่ประเด็นการรายงานวันที่ / การดำเนินกาURL / เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1  ความพร้อมเรื่องการสอนทางไกลดำเนินการแล้ว
2  การจัดการเรียนการสอนทางไกลดำเนินการแล้ว
3  การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล
3.1  – กรอกแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา 44 ข้อ (ทุกโรงเรียน)ภายใน 22 มิถุนายน 2563  1. รายงานในระบบ
http://202.29.173.13/login?r=area โดยรหัส 10 หลัก
  2. ตัวอย่างแบบประเมินตนเอง คลิก
  – ส่งหนังสือรับรอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2563
  1. รายงานในระบบ
http://202.29.173.13/login?r=area โดยรหัส 10 หลัก
2.   โหลดเอกสาร คลิก

  – กรอกแบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนทุกคน
ก่อน 1 กรกฎาคม 2563  ลิ้งประเมิน คลิก
3.2  แบบสำรวจหมายเลข 1
  ข้อมูลการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563
  -สำหรับโรงเรียนทั่วไป
ดำเนินการแล้ว
3.3  แบบสำรวจหมายเลข 2
-สำหรับโรงเรียนลักษณะพิเศษแบบพักนอน
ดำเนินการแล้วไม่มี
3.4  การประเมินตนเองระยะที่ 3
  -เมนูขวามือ เมื่อเข้าระบบในเว็บไซต์
วันที่ 19 – 26 มิถุนายน 2563
  1. รายงานในระบบ
http://202.29.173.13/login?r=area โดยรหัส 10 หลัก
3.5  แบบสำรวจหมายเลข 3
  -ส่งไฟล์แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน กลุ่มที่ 3 (นักเรียนเกิน 20/25 ต่อห้อง)
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563
  1. รายงานในระบบ
http://202.29.173.13/login?r=area โดยรหัส 10 หลัก
  2.   ดาวโหลดแบบฟอร์ม (เซฟเป็น PDF ก่อนส่งลงระบบ)

4
  การเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563

หมายเหตุ * รหัสโรงเรียน ของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ที่ (คลิกที่นี่)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูล PLC สำหรับครู ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti”

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ข้อมูล PLC สำหรับครู ด้วยโปรแกรม ATLAS.ti”

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช 63”

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช 63”

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”

ขยายเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี”

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน สพป.นครราชสีมา เขต 2

คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน สพป.นครราชสีมา เขต 2

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox