วันอังคาร, พฤศจิกายน 24โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

เว็บไซต์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ชื่อโรงเรียนที่อยู่( URL เว็บไซต์ โรงเรียน)
ชุมชนสว่างวิทยาhttp://www.swangvittaya.ac.th 
ชุมชนพลับพลาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200305
บ้านหนองม่วงหวานhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201158
บ้านดงพลองhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200197
บ้านหลุ่งประดู่https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201156
บ้านด่านเกวียนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200293
บ้านลุงเขว้าhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201128
ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200187
โรงเรียนชุมชนวัดรวงhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201308
บ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง)https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200292
บ้านหนองยางhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201317
บ้านตูมราษฎร์บูรณะhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200189
บ้านดอนเกตุhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200301
บ้านหนองนกเขาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201166
บ้านพระhttps://bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201127
บ้านห้วยแคนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201149
บ้านหนองกระทุ่มhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201122
บ้านละลมhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200296
บ้านซับตะคร้อhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201111
ชลประทาน​บ้านกอโจดhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200280
บ้านดอนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200273
บ้านท่าลี่https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201165
ชาติวิทยาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200219
บ้านท่าลาดขาวhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200274
เสมาอุปถัมภ์http://sema.ac.th
บ้านพิชิตคเชนทร์ http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1030200288
ชุมชนบ้านทับสวายhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201137
บ้านกันผมhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201303
บ้านหนองตะไก้http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1030201133
จักราชราษฎร์สามัคคีhttp://gg.gg/kqpsx
บ้านดอนhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030200273
บ้านหนองไม้ไผ่https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201124
สมบูรณ์วัฒนาhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201307
บ้านหนองหัวแรดhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201116
บ้านหินดาดhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201183
อนุบาลมณีราษฎร์คณาลัยhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1030201170
บ้านละกอhttp://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030200213
บ้านตะโกhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030201171
บ้านหัวทำนบhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030201150
บ้านหนองบุนนากhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030201135
บ้านใหม่ไทยเจริญhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030201117
อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1030201304

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลในหัวข้อ”ป้องกันการรังแก = ป้องกันอาชญากรรม”(STOP BULLYING)

ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัลในหัวข้อ”ป้องกันการรังแก = ป้องกันอาชญากรรม”(STOP BULLYING)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

การอบรมหลักสูตรที่าถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว21,ว23 ในปีการศึกษา 2563

การอบรมหลักสูตรที่าถาบันคุรุพัฒนารับรองและพัฒนาวิทยฐานะตาม ว21,ว23 ในปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

ข่าวจากอำเภอจักราช การคัดเลือกสตรี วันสตรีสากลประจำปี 2564/การใช้แอปพลิเคชั่น Korat Art Map 2021/ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

ข่าวจากอำเภอจักราช การคัดเลือกสตรี วันสตรีสากลประจำปี 2564/การใช้แอปพลิเคชั่น Korat Art Map 2021/ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตของหน่วยงาน

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือแนวปฏิบัติในการยืมเงิน

คู่มือแนวปฏิบัติในการยืมเงิน

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox