วันศุกร์, มกราคม 17โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

63-01-13 กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่โอนย้าย น.ส.อ้อมพร แทวกระโทก

63-01-13 กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่โอนย้าย น.ส.อ้อมพร แทวกระโทก

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง และนายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา และรับมอบบุคลากรที่ได้รับการโอนย้ายจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นางสาวอ้อมพร แทวกระโทก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-01-13 ปฐมนิเทศและการจัดทำทะเบียนประวัติ กคศ.16 ครูผู้ช่วย สพป.นม 2

63-01-13 ปฐมนิเทศและการจัดทำทะเบียนประวัติ กคศ.16 ครูผู้ช่วย สพป.นม 2

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง และนายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปฏิบัติราชการแทนฯ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล บุคลากรทางการศึกษา และคณะครูผู้ช่วย สพป.นครราชสีมา เขต 2 บรรจุใหม่ รอบ 13 ม.ค. 2563 เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศและการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการ กคศ.16 สำหรับครูผู้ช่วย สพป.นครราชสีมา เขต 2 เพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ การครองตน ครองคน ครองงาน แนวทางการประเมิน และสิทธิประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรด้านสิทธิประโยชน์จาก นางสาวทองใบ แก้วมีศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-01-13 สคส. ส่งความสุขรับพรปีใหม่ 2563 สพป.นม.2

63-01-13 สคส. ส่งความสุขรับพรปีใหม่ 2563 สพป.นม.2

ประมวลภาพกิจกรรม
นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม รับมอบของขวัญในกิจกรรมส่งความสุขรับพรปีใหม่ 2563 สพป.นครราชสีมา เขต 2 จากคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และส่งความสุขถึงกันในเทศกาลปีใหม่ 2563 ในวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-01-13 กิจกรรม สพป.นม.2 คัดค้านการยุบควบรวมกับศึกษาธิการจังหวัด

63-01-13 กิจกรรม สพป.นม.2 คัดค้านการยุบควบรวมกับศึกษาธิการจังหวัด

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล และนายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง สพป.นครราชสีมา เขต 2 รวมพลังคัดค้านการการยุบควบรวมกับศึกษาธิการจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
63-01-13 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

63-01-13 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล และนายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ร่วมร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ "สดุดีจอมราชา" ในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox