วันจันทร์, มิถุนายน 1โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

พระธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะ

พระธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะ

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด, อำเภอจักราช
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. มีพระธรรมทูตจำนวน 4 รูป ได้เดินทางมาเผยแผ่ธรรมะให้กับนักเรียน โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.3 - ม.3 พร้อมคณะครู เข้าร่วมฟังธรรมะกันอย่างพร้อมเพรียง ภาพกิจกรรมทั้งหมด
รณรงค์เลือกตั้ง 2562

รณรงค์เลือกตั้ง 2562

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด, อำเภอหนองบุญมาก
8 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านสารภี เดินขบวนรณรงค์ ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ชุมชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียน บ้านท่าตะเคียน รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

โรงเรียน บ้านท่าตะเคียน รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด, อำเภอหนองบุญมาก
สัปดาห์ประชาธิปไตย 7 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าตะเคียน ได้เดินรณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มี.ค.62 นี้ และเพื่อให้คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (บ้านท่าตะเคียน หมู่ 13) ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด, อำเภอห้วยแถลง
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.เขตบริการ บ้านหนองกก บ้านหนองไผ่ บ้านสี่แยก ในวันอาทิตย์ที่24มีนาคม 2562 เวลา08.00น.-17.00น. ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
WordPress Lightbox