วันจันทร์, มิถุนายน 1โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ประมวลภาพกิจกรรม

การประเมิน ผอ.เขต เชี่ยวชาญ สพป.นม.๒

การประเมิน ผอ.เขต เชี่ยวชาญ สพป.นม.๒

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ประมวลภาพกิจกรรม
นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ และนายวิชา มานะดี ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.นม.๒ พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมาและต่างจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ในวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ดาวน
ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถการอ่าน RT ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถการอ่าน RT ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวจาก สพป.นครราชสีมา เขต 2, ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการประเมินการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ที่เป็นศูนย์ประเมิน ร่วมประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของศูนย์ประเมินในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๒ ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด
61-11-12 ประชุมทางไกลจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน 2/61

61-11-12 ประชุมทางไกลจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน 2/61

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com ค้นหา obectv หรือ https://www.obectv.tv ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
61-11-12 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

61-11-12 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปฏิบัติราชการแทนฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงตามแนวค่านิยมหลัก 12 ประการ กล่าว "ปฏิญญาเขตสุจริต" สพป.นครราชสีมา เขต 2 ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
61-11-09 ภาพกิจกรรมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ 2561 การศึกษาพิเศษ

61-11-09 ภาพกิจกรรมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ 2561 การศึกษาพิเศษ

ประมวลภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรมงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม ความสามารถทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ชมภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2
WordPress Lightbox