18 ก.ค. 65 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ผ่านระบบทางไกลฯ

การประชุมติดตามผลการ […]

28-06-65 ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมเพื่อแสดงความอาลัยแด่คุณแม่เจียรไนย ชาวเรือ (มารดาของนางกัญจน์ณิชา อัครปรีชาศาสตร์ ศึกษานิเทศก์)

ในวันที่ 28 มิถุนายน […]