21-06-65 ประชุมและนำเสนอการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 มิถุนายน 2565ท่าน […]

20-06-65 การประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมติดตามนโยบาย จุดเน้น ของ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Online

20 มิ.ย. 2565ท่านพิเ […]

24-05-65 ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน ) ด.ญ.สุนิสา นามแสงผา นักเรียนโรงเรียนรักชาติประชาบำรุง

สพป.นครราชสีมา เขต2 […]