วันศุกร์, มกราคม 17โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

ป้ายกำกับ: จัดซื้อ

ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System)ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประจำห้องเรียน Computer for Classroom CC และระบบปฏิบัติการ (Operating System)สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
WordPress Lightbox