24 May 2019 06:44
สพป.นม.2
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ค่านิยมองค์กร
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ผลผลิต
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ
โครงสร้างการปฏิบัติงานฯ
ทำเนียบบุคลากร สพป.นม.2
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน
เว็บไซต์กลุ่ม
อำนวยการ
นโยบายและแผน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
บริหารงานบุคคล
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
ตรวจสอบภายใน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน/คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คำสั่งมอบหมายงาน
คู่มือการปฏิบัติงาน นิติกร
คู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐาน
โรงเรียนประชารัฐ

ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา
SMSS
เว็บไซต์โรงเรียนประชารัฐ
ข้อมูลสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
***********************************
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สพป.นม.2
แผนที่โรงเรียน
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
YouTube สพป.นม.2
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 2561
การดำเนินโครงการ ตามแผนปฎิบัติราชการ
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร


คู่มือลงทะเบียน
คู่มือใช้งานสำหรับ ครู
คู่มือใช้งานสำหรับ ผอ.โรงเรียน
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มบุคคล
คู่มือใช้งานสำหรับ กลุ่มการเงิน
คู่มือใช้งานสำหรับ Admin

เว็บไซต์ สำหรับ ผอ.โรงเรียน
เว็บไซต์ สำหรับครู
ลืมรหัสผ่านระบบคูปองครู เปลี่ยนแปลงแก้ไข email
OBECMAIL.ORG

มาตรการประหยัดพลังงาน
ปัจจัยพื้นฐาน นร. ยากจน

แบบขอสินเชื่อสวัสดิการ
คลิกดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการยืมเงิน
แนวปฏิบัติการยืมเงิน "ใหม่"
การโอนเงินประจำปี
จัดซื้อ / จัดจ้าง
รายงานการเงิน
สรุปผลการเบิกจ่าย
วาระการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา
ระบบติดตามและประเมินผลฯ สพฐ.
หน้าหลักภาคอีสาน(ลงชื่อเข้าใช้งาน)
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามฯ
Student Protection Center

คู่มือ Student Protection Center
PowerPoint SPC
Scopia Desktop
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)
แบบประเมินความพึงพอใจ 2561 สพป.นม.2
ระบบสารสนเทศงานบุคคล สพป.นม.2
Downloads
Use the filters on the right to find the Downloads you want. Category:
Order by:

Search Downloads:

Download title Date Author Version Downloads Comments Rating
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมก 06/01/2016 18:48 SuperAdmin -- 271 0 --
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมก คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ระด 01/02/2016 22:58 promote -- 464 0 --
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ระด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2559 (
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ระด 01/02/2016 23:29 promote -- 665 0 --
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ระด ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2559 (
เอกสารแนบการประกวดผลงานเด็กพิการเรียนรวมปี 2559 12/07/2016 21:05 Khuanchai -- 265 0 --
เอกสารแนบการประกวดผลงานเด็กพิการเรียนรวมปี 2559 เอกสารแนบการประกวดผลงานเด็กพิการเรียนรวมปี 2559
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนในพื้นที่ 10 จังหวัด พ.ศ. 2559 ระบบคั 01/10/2016 04:25 SuperAdmin -- 6092 0 --
คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนในพื้นที่ 10 จังหวัด พ.ศ. 2559 ระบบคั คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจนในพื้นที่ 10 จังหวัด พ.ศ. 2559 ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 01/12/2016 00:39 Khuanchai -- 236 0 --
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 24/08/2017 16:04 SuperAdmin -- 754 0 --
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (Student Protection Center)
PowerPoint ฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 27/08/2017 22:44 SuperAdmin -- 599 0 --
PowerPoint ฐานข้อมูลศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ไฟล์บรรยาย การอบรมขยายผล ระบบฐานข้อมูล SPC (Student Protection Center) ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 7 กันยายน 2560 ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคร
Download Stats Downloads: 200
Downloaded: 121344
Most Downloaded: คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรีย... [ 6092 ]
Most Recent: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำห... [ 160 ]
ผอ.สพป.นม.2

นายสง่า จันทร์วิเศษ
ผอ.สพป.นม.2
Facebook.Korat2
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
AMSS Login
Username
Password
 
KM : การจัดการความรู้
KM : การจัดการความรู้
เว็บไซต์หน่วยงานการศึกษา
ศธจ.นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต 1
สพป.นครราชสีมา เขต 3
สพป.นครราชสีมา เขต 4
สพป.นครราชสีมา เขต 5
สพป.นครราชสีมา เขต 6
สพป.นครราชสีมา เขต 7
สพม.31
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 11
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัด
เว็บไซต์ส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
ITA 2560
ITA
คู่มือ ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมฯ ITA
สรุปผล ITA-School 2560 Final
HONEST
มูลนิธิการศึกษาทางไกลฯ
e-GP
การจัดการสารสนเทศ สพป.นครราชสีมา เขต 2
mail@korat2.go.th
ตรวจสอบสิทธิ์
คู่มือ
เข้าใช้งาน
OBECMAIL.OBEC.GO.TH
Check Mail
คู่มือการใช้งาน obecmail
ส่งคำร้องขอ MailBox
คู่มือการส่งคำร้องขอ MailBox
ห้องศูนย์การเรียนรู้ เขต 2
โปรแกรม Schoolmis

วิดีทัศน์แนะนำการใช้งาน
->ข้อมูลโรงเรียน<-
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 1
แก้ไขการยืนยันข้อมูลไม่ได้ ตอนที่ 2
->ผลการเรียน<-
เพิ่มแก้ไข เลื่อน ย้าย รายวิชาแบบลากแล้ววาง
แนวปฏิบัติกรณีเด็กย้ายเข้า
กำหนดรายวิชาแสดงหรือไม่แสดงใน ปพ.1
อัปโหลดคะแนน O-NET ง่ายๆ ด้วย LibreOffice
อัปโหลดคะแนน O-NET ด้วย Excel
อัปโหลดคะแนนจาก Excel
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนน O-Net
ขั้นตอนการนำเข้าคะแนนทั้งห้อง (ผลการเรียน)
dlit
TEPE Online

E-Budget
ระบบรายงานการรับนักเรียน

การประชุม Video Conference การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
G-CODE

โปรแกรม ตรวจสอบพัสดุ
ดาวน์โหลด โฟลเดอร์โปรแกรมตรวจสอบพัสดุ password ในการแตกไฟล์ *.rar คือ 357 จะได้โฟลเดอร์ ชื่อตามอำเภอ ให้ double click เปิดไฟล์ excel ชื่อ ตรวจพัสดุประจำปี

ดาวน์โหลด อำเภอจักราช
ดาวน์โหลด อำเภอห้วยแถลง
ดาวน์โหลด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดาวน์โหลด อำเภอโชคชัย
ดาวน์โหลด อำเภอหนองบุญมาก
thai school lunch
การจ้างธุรการโรงเรียน
ดาวน์โหลด เอกสารการจ้างธุรการโรงเรียน