นางทิพย์สุดา ใจดี
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

อีเมลล์ : thipsuda.ja@korat2.go.th โทร : 0866501694