วันอังคาร, มิถุนายน 18เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4439-9055 โทรสาร 0-4439-9015

ข่าวจาก สพป.

ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
ด่วนที่สุด! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

ด่วนที่สุด! กำหนดการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562

โปรดตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่านก่อนหมดอายุ

โปรดตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่านก่อนหมดอายุ

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อย้ายให้มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อย้ายให้มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

กิจกรรม

62-06-18 การประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการประเมิน EIT ออนไลน์

62-06-18 การประชุมชี้แจงและให้ความรู้ในการประเมิน EIT ออนไลน์

62-06-17 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-06-17 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-06-17 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล STEM ปฐมวัย

62-06-17 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล STEM ปฐมวัย

62-06-14 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย

62-06-14 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะภาษาไทย

62-06-12 ประชุมทางไกล”พุธเช้า…ข่าว สพฐ”/บอร์ดบริหาร

62-06-12 ประชุมทางไกล”พุธเช้า…ข่าว สพฐ”/บอร์ดบริหาร

62-06-10 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นม. 2 4/2562

62-06-10 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นม. 2 4/2562

62-06-10 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

62-06-10 กิจกรรมหน้าเสาธงร่วมสร้างปฏิญญาเขตสุจริต

ประชุมทางไกล”พุธเช้า…ข่าว สพฐ”/บอร์ดบริหาร

ประชุมทางไกล”พุธเช้า…ข่าว สพฐ”/บอร์ดบริหาร

ข่าวจากโรงเรียนในสังกัด

พระธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะ

พระธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะ

รณรงค์เลือกตั้ง 2562

รณรงค์เลือกตั้ง 2562

โรงเรียน บ้านท่าตะเคียน รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

โรงเรียน บ้านท่าตะเคียน รณรงค์การไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.

การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System)ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พ

แผนปฏิบัติการประจำปี

เผยแพร่เอกสารผลงาน

การจัดการความรู้ (KM)

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรเทคโนโลยีปฐมวัย วันที่ 8 มิ.ย.62

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรเทคโนโลยีปฐมวัย วันที่ 8 มิ.ย.62

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรเทคโนโลยีปฐมวัย วันที่ 8 มิ.ย.62 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้
คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์

คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์

วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)

วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Desktop (สำหรับคอมพิวเตอร์)

https://youtu.be/pvD_yaMSXK0
วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)

วิธีการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ โดย Scopia Mobile (สำหรับโทรศัพท์มือถือ)

https://youtu.be/xw6ymvDB32k

หนังสือราชการ


ระบบงานที่เกี่ยวข้อง