นางอัจฉรา เกียรติโพธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อีเมลล์ : atchara.ki@korat2.go.th โทร : 0814589906