นายสรายุทธ กล้าไพรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมลล์ : s.klapairee@korat2.go.th โทร : 0918355543