31 พ.ค. 66 ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 25 […]

31 พ.ค. 66 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วันที่ 31 พฤษภาคม 25 […]

30 พ.ค. 66 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

วันที่ 30 พฤษภาคม 25 […]

16 พ.ค. 66 จัดกิจกรรม ส่ง-รับ และร่วมแสดงความยินดี นายธิติวุฒิ นาคุณทรง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.1 และร่วมต้อนรับ นายขันตรี โสภาพิศ ย้ายมารับตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นม.2

วันที่ 16 พฤษภาคม 25 […]

15 พ.ค. ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 15 พฤษภาคม 25 […]