วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดย นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวดวงนภา ขาวสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 โดยจะมาศึกษาดูงาน เรื่อง การนำส่งเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online ให้กับครูการเงินของโรงเรียนในสังกัด