วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ท่านพิเชษฐ์ นนท์พละ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้มอบหมายให้ ท่านภิญโญ
กันหา รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565” (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศ ดำเนินงานโดย นางพยอม
รัตนาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2