การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากเดิมวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เลื่อนไปเป็นวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. (พร้อมกันทั้ง 2 ภาค) ผ่านระบบ Zoom Meeting