วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย นางนีรนุช ชามน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นประธานและบรรยายพิเศษเรื่องการประชุมโครงการเสริมความรู้ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 89 คน  ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2