วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565 นายพิเชษฐ์ นนท์พละ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูโครงงานคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2