วันเสาร์, มกราคม 18โทร : 0-4439-9055 โทรสาร : 0-4439-9015 อีเมล : admin@korat2.go.th

โปรดตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่านก่อนหมดอายุ

โปรดตรวจสอบอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของท่านก่อนหมดอายุ

เชิญชวนทุกท่าน ตรวจสอบสถานะอายุใบอนุญาตฯ และยื่นต่ออายุให้ทันกำหนดเวลา ลิ้งค์สถานะใบอนุญาต http://www.ksp.or.th/service/license_search.php

การปริ้นใบแจ้งชำระเงินค่าต่ออายุ/ค่าปรับ
http://www.ksp.or.th/service/renew_payment.php
ต.ย.ใบอนุญาตหมดอายุ วันที่ 14 ธันวาคม 2562 สามารถยื่นต่อได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562(ต่อในระหว่างวันที่ 15 มิ.ย.-13ธ.ค.62 ก็ยังไม่โดนปรับนะจ๊ะ)


***หมายเหตุ สำหรับกรณีหมดอายุเกิน 5 ปี จะไม่สามารถต่ออายุได้ค่ะ อาจมีผลทำให้ไม่สามารถรับใบอนุญาตได้ค่ะ***
=ขั้นตอนขอใหม่= ต้องส่งรับรองคุณวุฒิกับสำนักทะเบียนและใบอนุญาตฯ >> ถ้ารับรองผ่านแล้วจึงจะส่งขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้
(ซึ่งการขอรับรองอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ได้ เพราะมาตรฐานความรู้ที่ท่านเรียน ณ ตอนนั้น กับมาตรฐานความรู้ ณ ปัจจุบัน คือ 11 มาตรฐาน อาจใช้ได้/ใช้ไม่ได้ หรือได้เพียงบางส่วนซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนใหม่ได้ค่ะ)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวสหกรณ์ครู : ประชาสัมพันธ์งบการเงินสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562

ข่าวสหกรณ์ครู : ประชาสัมพันธ์งบการเงินสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562

ข่าวการอบรม : ขอเชิญร่วมง่านสัมนาฯ โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2020

ข่าวการอบรม : ขอเชิญร่วมง่านสัมนาฯ โครงการประชุมสัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2020

ข่าวสมาคม ฌศร. : รับสมัครสมาชิก ฌ.ศ.ร. กรณีพิเศษ

ข่าวสมาคม ฌศร. : รับสมัครสมาชิก ฌ.ศ.ร. กรณีพิเศษ

ข่าวการประกวดแข่งขัน : โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ข่าวการประกวดแข่งขัน : โครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

ข่าว สพฐ. : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าว สพฐ. : ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือ/แผนปฏิบัติการ

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562

แผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2562

แผนปฏิบัติการ โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการ โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

คู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการใช้งาน ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการให้บริการ-กลุ่มบริหารงานบุคคล

หนังสือราชการ

ระบบงาน และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

WordPress Lightbox