วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธาน และบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยมี นางภรณ์นภัส ปิยชัยกวี อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องกองแก้ว (ตึก1 / ชั้น3) โรงแรมแคนทารี