วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด และพบปะเพื่อนครู โรงเรียนบ้านหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา