วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ให้การต้อนรับ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง และ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 รวมถึงคณะผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่มาร่วมแสดงความยินดี และผู้มีเกียรติหลายๆ ท่าน ณ บริเวณ ลานไทร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

ขอขอบคุณซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม จากอำเภอจักราช อำเภอโชคชัย อำเภอห้วยแถลง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอหนองบุญมาก ทั้ง 5 อำเภอในสังกัด รวมถึงคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ภาพถ่ายในงาน โดย ประชาสัมพันธ์ สพป.นม.2 และบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนวัดหนองจอก,โรงเรียนบ้านสวนหอม

*** ภาพถ่ายทั้งหมด สามารถรับชมและดาวน์โหลด ได้ที่ https://photos.app.goo.gl/nnmjDFnPLdTS3aX5A