วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดร.มานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และนายสมัคร ยศกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรุ เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 โดยผู้รับการประเมินคือ นางรมิตา สีมาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุกระโทก ณ โรงเรียนบ้านบุกระโทก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/EiHbwp6CjaeqjuPj7