วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดร.มานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา และนายสมัคร ยศกระโทก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรุ เป็นคณะกรรมการดำเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 โดยผู้รับการประเมินคือ น.ส.วิภาวดี ปัจจัยโก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน ณ โรงเรียนบ้านบ้านหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/X9WfCJF6YR5XPTkr8