วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และคณะผู้บริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.  และประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการ ติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ ณ ห้องวิทยพัฒน์ อารคารวิทยบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/235geaWvTK6Jd6DZ8