วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กลุ่มโรงเรียนเอกชน เดิมสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมแสงความยินดีกับท่าน ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมกับปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาด้านต่างๆ ที่จะสามารถบูรณาการ และให้ความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมภูวดลวิวัฒน์ สพป.นครราชสีมา เขต 2

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Hshk8ZoxE2FR4Ygs6