วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมปฏิบัติการโปรแกรมการจัดการแข่งขัน (admin) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย ดร.สมพร ทรัพย์สวัสดิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ อาคารวิทยบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/jenfNw9SMuTiEAoa7