วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด พบปะเพื่อนครู โรงเรียนบ้านช่องโค โดยมี ผอ.นิติญา นิเรียงรัมย์ ผอ.รร.บ้านโคกสำโรง รักษาการในตำแหน่งผอ.รร.บ้านช่องโค ให้การตอนรับ ณ โรงเรียนบ้านช่องโค อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่  https://photos.app.goo.gl/GL9rjJpYX33Q86es9