วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และเข้าร่วมประชุมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 9/2565 เพื่อรับฟังนโยบาย และข้อราชการต่างๆ จาก สพฐ. และนำมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมวิทยพัฒย์ อาคารวิทยบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่   https://photos.app.goo.gl/FhykJMFDrnu7CrP37