วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จัดกิจกรรม พบปะหารือ ข้อราชการ และแนวทางการพัฒนาการศึกษา สภากาแฟ สพป.นม.2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้บริหารสถานศึกษา ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด ณ บริเวณ ลานไทร สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่   https://photos.app.goo.gl/BQPzjtWAHEbyZG3c6