วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จัด และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และพิธีเปิดมุมกาแฟ สพป.นม.2 จุดบริการสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่   https://photos.app.goo.gl/nAq8MjfeWcBxhrG16