วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อหารือและติดตามงานด้านต่างๆ ข้อราชการที่เร่งด่วน ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่    https://photos.app.goo.gl/w3Z1XNspXZ2ahFkf8