วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 2 มอบหมาย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ณ โรงเรียนบ้านปอพราน และ โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจด

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Ta2w54jyQK8binzk7