วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมสมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมาเขต 2 พร้อมด้วย น.ส.ดวงนภา ขาวสุข รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 และคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เข้าร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อหารือและติดตามงานด้านต่างๆ ข้อราชการที่เร่งด่วน ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/mfPheyP7hi3icigV7