วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จัดกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/a2RVNoHgERProg3s5