วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 มอบหมาย ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นฐาน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย สมาคมผู้บริหารการศึกษาจักราชและสมาคมครูประถมศึกษาจักราช ณ ห้องประชุมโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/MfnCxHdJzKuSU3cg8