วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เป็นประธานในกิจกรรม Open House เปิดโลกวิขาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ 2 สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 2 ณ วัดสมานมิตร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่  https://photos.app.goo.gl/N9BHFPv4wqNJQGLs5