วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 คณะผู้บริหาร สพป.นม.2 และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรายงานแบบติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ส่วนที่ 1) ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ ชั้น2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 อ.จักราช จ.นครราชสีมา

** รูปภาพ สามารถรับชมและดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่ https://photos.app.goo.gl/cXP3EAieqvxyYNSR9